مقاله مطالعه تئوري و تجربي انتقال حرارت جت هاي برخوردي در فرآيندهاي جداسازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و مهندسي جداسازي از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه تئوري و تجربي انتقال حرارت جت هاي برخوردي در فرآيندهاي جداسازي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جت برخوردي
مقاله فرآيندهاي جداسازي
مقاله ضريب انتقال حرارت
مقاله خنک کاري
مقاله راکتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق انتقال حرارت جت هاي برخوردي در فرآيندهاي جداسازي به طور تجربي و تئوري مورد مطالعه واقع گرديده است. سيستم مورد مطالعه يک دستگاه آزمايشگاهي جهت استفاده در واحد صنعتي مشابه بوده است. اين سيستم داراي يک کوره استوانه اي با چشمه الکتريکي گرمايي است که با شش حلقه لوله هواي سرد، هر کدام داراي هشت عدد نازل با قطر ۳ ميلي متر در فاصله ۲٫۵ سانتيمتري ديواره خنک مي گردد. آزمايشات در دو حالت با اعداد رينولدز تقريبي ۱۳۵۰۰ و ۲۷۰۰۰ و با توان هاي مختلف ۷٫۵-۱۴ کيلووات انجام شده است. سيستم تقريبا از دسته شبه محدود شده بوده و در نگاه اول از نوع جت هاي برخوردي چندتايي با سطح برخورد منحني شکل مي باشد. اما مطالعات نشان داد که با توجه به فاصله دو جت از يکديگر و نسبت قطر نازل به قطر کوره و نيز نسبت فاصله دهانه خروجي جت تا صفحه برخوردي به قطر کوره مي توان با تقريب خوبي از اثرات تداخل مستقيم دو جت بر يکدبگر و انحناي صفحه برخوردي بر روي انتقال حرارت صرف نظر نموده و سيستم را آرايه اي از جت هاي منفرد برخوردي به صفحه تخت فرض نمود. نتايج نشان دهنده اثر قابل توجه توزيع دما نسبت به مواضع خروجي جريان براي نواحي هم موقعيت نسبت به ناحيه-ي برخورد به خصوص در فواصل دورتر از آن است. پارامتر مهم ديگري که براي اولين بار در اين مقاله تعريف شده است طول بي بعد يا جذر مجموع تواني فواصل از ناحيه برخورد است که اثر قابل توجه و معناداري بر روي توزيع دما نشان مي دهد.