سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

تحفه قبادی لموکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
مهدی حسن زاده – مدرس دانشگاه پیام نور قائمشهر
راهبه برومند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

چکیده:

گزارشگری مالی سنتی تنها به اندازه گیری ترازنامه کوتاه مدت گذشته و دارایی های ملموس می پردازد در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کامل را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می اورد و با استفاده از آن می توان ارزش اتی شرکت را نیز محاسبه کرد. بدین دلیل تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های نامشهودسرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکتها سهامداران سرمایه گذاران و سایر گروههای ذینفع افزایش یافته است درسال ۱۹۹۶ دارایی خالص شرکت فقط ۱۲/۳ درصد ارزش بازاری اشو کوکاکولا تنها ۴ درصد از ارزش دارایی اش و مایکروسافت ۶ درصد ارزش بازای اش را پوشش داده بود. در مقاله حاضر سعی شده است تا مستند بر مرور ادبیات موضوعی مربوط به عنوان تحقیق با استفاده مقایسه تئوریکی برخی تحقیقات تجربی انجام شده در مورد رابطه بین سنجش سرمایه فکری در بازده مالی به ارائه یک نواوری تئوریکی برگرفته از نتایج تحقیقات مذکور پرداخته شده است.