سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی کیانی فر – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب ترحمی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیداحسان شکیب – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد
احسان ابراهیم نیابجستان – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از تقطیر کننده خورشیدی برای تولید آب شیرین در بیشتر نقاط ایران که تعداد روزهای آفتابی بیش از ۲۰۰ روز دارد، مناسب به نظر می رسد. هدف این پروژه طراحی و ساخت دستگاهی است که بتواند از انرژی خورشید در جهت تولید آب شیرین به شکل بهینه استفاده کند. از مزایای این طرح نسبت به طر حهای قبلی، جذب بیشتر تشعشع خورشید به دلیل هرم یشکل بودن پوشش شیش های و استفاده از جاب هجایی اجباری داخل دستگاه می باشد. طرح، توسط یک مدل ریاضی شبی هسازی و نتایج مدل ریاضی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. همچنین با توجه به مدل ریاضی ارائه شده، تأثیر برخی از پارامترها مانند عمق آب شور، جابجایی اجباری بر افزایش تولید آب شیرین بررسی گردیده است.