مقاله مطالعه تاثير بحران هاي طبيعي بر پس انداز در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۲۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير بحران هاي طبيعي بر پس انداز در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پس انداز
مقاله بحران طبيعي
مقاله خسارت
مقاله روش ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: امام قلي پور سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقوع بحرانهاي طبيعي از طريق تقليل پس انداز دولتي، منجر به کاهش کلي نرخ پس انداز مي شود اما برآيند اثر بحران بر پس انداز کل به تاثير بحران بر پس انداز بخش خصوصي نيز بستگي دارد. در اين مقاله تاثير بحرانهاي طبيعي بر پس انداز کل از طريق روش خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي(ARDL)  در دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۵۲ برآورد شده است. نتايج مطالعه نشان مي دهد که بحرانهاي طبيعي، ميل متوسط به پس انداز را افزايش مي دهند. همچنين ضريب جمله تصحيح خطا مبين تعديل حدود ۶۹ درصد از عدم تعادل هاي کوتاه مدت در هر دوره مي باشد.