مقاله مطالعه تاثير جايگزيني Ti به جاي Mn روي خصوصيات ساختاري و الکتريکي منگنايت La0.8Sr0.2MnO39 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير جايگزيني Ti به جاي Mn روي خصوصيات ساختاري و الکتريکي منگنايت La0.8Sr0.2MnO39
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منگنايت
مقاله آلايش تيتانيوم
مقاله مقاومت الكتريكي
مقاله جهش پلارون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلي بيكي باقر
جناب آقای / سرکار خانم: كاملي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به بررسي تاثير جايگزيني Ti به جاي Mn بر روي خصوصيات ساختاري و الکتريکي منگنايت (۰£x£۰٫۰۷۵) La0.8Sr0.2Mn1-xTiO3 پرداخته شده است. در اين ترکيب يون هاي ديامغناطيسي Ti4+ در جايگاه يون هاي مغناطيسي Mn3+ و Mn4+ مي نشينند و باعث تضعيف فرايند تبادل دوگانه در سيستم مي شوند. نتايج اندازه گيري هاي مقاومت الکتريکي نشان مي دهد که با افزايش ميزان آلايش، دماي گذار عايق – فلز به سمت دماهاي پايين تر جابه جا مي شود. همچنين نتايج نشان مي دهد که با تغيير دماي کلوخه سازي، خواص الکتريکي و ساختاري تغيير مي کنند، به طوري که با افزايش دماي کلوخه سازي ثابت هاي شبکه و حجم سلول واحد به طور منظم تري افزايش و مقاومت الکتريکي کاهش مي يابد. کاهش اندازه مقاومت در اثر افزايش دماي کلوخه سازي به اين دليل است که اندازه دانه ها با افزايش دماي کلوخه سازي بزرگ تر شده و مقاومت مرزدانه اي کاهش پيدا مي کند. برازش نمودار مقاومت الکتريکي نمونه ها با مدل SPH نشان داد که مقاومت الکتريکي نمونه ها تطابق خوبي با اين مدل دارند.