مقاله مطالعه تاثير جهت و سرعت وزش هوا بر دماي بيسکويت هاي سبوسدار روي خط خنک کاري واحد صنعتي نان قدس رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير جهت و سرعت وزش هوا بر دماي بيسکويت هاي سبوسدار روي خط خنک کاري واحد صنعتي نان قدس رضوي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيسکويت سبوسدار
مقاله خنک کاري بيسکويت
مقاله انتقال حرارت گذرا
مقاله توزيع دما
مقاله معادله فوريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صنايعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادمهر امين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سروري سيدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله حاصل يک کار تجربي است که با استفاده از داده هاي جمع آوري شده از کارخانه نان قدس رضوي زاهدان بدست آمده و از دو بخش کلي تشکيل شده است. در بخش اول اين مقاله روند تغيير دماي بيسکويت هاي سبوسدار کارخانه صنايع غذايي قدس رضوي، در طول مرحله خنک کاري بصورت تئوري شبيه سازي شده است. مدل مبناي بکار رفته، معادله ميداني فوريه براي حالت گذرا مي باشد، که روي يک بيسکويت نمونه روي نوار نقاله اعمال شده است. بدليل ساختار خاص نوار نقاله هاي بکار رفته در خط خنک کاري بيسکويت ها از شرط مرزي عايق براي سطح زيرين بيسکويت ها استفاده شده است. براي سطح بالايي بيسکويت ها نيز مکانيزم هاي انتقال حرارت جابجايي آزاد، اجباري و تشعشعي را در نظر گرفته ايم. در ادامه براي درک ميزان تاثير هر کدام از مکانيزم هاي انتقال حرارت در روند تغيير دماي بيسکويت ها، مقدار هر کدام از ضرايب انتقال حرارت تشعشعي، جابجايي طبيعي و جابجايي اجباري در طول نوار نقاله بصورت نمودار نشان داده شده است. در بخش دوم اين مقاله به مطالعه ميزان تاثير پارامتر هاي جهت و سرعت وزش هوا بر کاهش دماي بيسکويت هاي سبوسدار روي خط خنک کاري واحد صنعتي نان قدس رضوي پرداخته و مقايسه اثر اين پارامتر ها بر روند تغيير دما نشان داده شده است.