مقاله مطالعه تاثير دوره هاي آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي بر كارايي فني مطالعه موردي: تربيت پرواربند گوساله در استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير دوره هاي آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي بر كارايي فني مطالعه موردي: تربيت پرواربند گوساله در استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات اقتصادي
مقاله پرواربندي
مقاله كارايي فني
مقاله تحليل مسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بريم نژاد ولي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله روشي را براي برآورد سطوح كارايي فني واحدهاي دامي با استفاده از روش مرز تصادفي توليد و آزمون اين نكته كه آيا سطوح كارايي فني برآورد شده با معيار تماس با خدمات ترويجي (شركت در كلاس هاي پرواربندي و تماس مروج در سر واحد) ارتباط دارد، نشان مي دهد. اطلاعات لازم براي اين تحقيق از اطلاعات مقطع عرضي در سال ۱۳۸۰ و براي ۱۰۰ واحد پرواربندي در استان اصفهان بدست آمد. نتايج نشان داد كه تماس با خدمات ترويجي از طريق حضور مروج در سرواحد و شركت در كلاس هاي پرواربندي داراي اثر معني دار و مثبتي در توضيح سطوح كارايي فني واحدها دارد.