مقاله مطالعه تاثير شوري بر جوانه زني گياه دارويي زيره سبز (.Cuminum cyminum L) در شرايط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير شوري بر جوانه زني گياه دارويي زيره سبز (.Cuminum cyminum L) در شرايط آزمايشگاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زني
مقاله زيره سبز
مقاله شوري
مقاله .Cuminum cyminum L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اختياري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فربودي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبي فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر شوري بر جوانه زني و رشد اوليه گياه زيره سبز(Cuminum cyminum L.) ، آزمايشي در سال ۱۳۸۷ در آزمايشگاه گياه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري انجام شد. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با چهار تكرار اجرا شد. تيمارهاي شوري مورد بررسي شامل صفر (شاهد)، ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ ميلي مولار بر ليتر از نمك هاي كلريد سديم و کلريد کلسيم آزمايشگاهي به نسبت ۱:۱ بود كه هر كدام از تيمارهاي بالا بر بذور زيره اعمال شد. صفات مورد ارزيابي شامل تعيين درصد جوانه زني، قوه ناميه بذور، طول ريشه چه، طول ساقه چه و تعيين بنيه يا انرژي رويشي بذر بود. نتايج آزمايش نشان داد كه به طور كلي تاثير شوري بر صفات مورد مطالعه بسيار معني دار بود. همچنين در اين تحقيق همزمان با يادداشت برداري هاي مکرر به بررسي اختلاف صفات در تکرارها پرداخته شد. نتايج نشان داد که بين تکرارها اختلاف معني داري وجود ندارد.