مقاله مطالعه تاثير شوري بر جوانه زني گياه ماش سبز (.Vigna radiate L) در شرايط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير شوري بر جوانه زني گياه ماش سبز (.Vigna radiate L) در شرايط آزمايشگاه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زني
مقاله رقم گوهر
مقاله شوري
مقاله ماش سبز (.Vigna radiate L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي روزبهاني كامليا
جناب آقای / سرکار خانم: فربودي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبي فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اختياري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر شوري بر جوانه زني و رشد اوليه گياه ماش سبز(Vigna radiate L.) ، آزمايشي در سال ۱۳۸۷ در آزمايشگاه گياه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري انجام شد. در اين طرح از رقم گوهر، که از مرکز تحقيقات خوزستان تهيه شده بود، استفاده شد و آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفي با چهار تكرار اجرا شد. تيمارهاي شوري مورد بررسي شامل صفر (شاهد)، ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰،۱۵۰ و ۱۸۰ ميلي مولار بر ليتر از نمك هاي كلريد سديم و کلريد کلسيم آزمايشگاهي به نسبت ۱:۱ بود كه هر كدام از تيمارهاي بالا بر بذور ماش براي خصوصيات جوانه زني در دستگاه ژرميناتور اعمال شد. صفات مورد ارزيابي شامل تعيين درصد جوانه زني، قوه ناميه بذور، طول ريشه چه، طول ساقه چه و تعيين بنيه يا انرژي رويشي بذر بود. نتايج آزمايش نشان داد كه به طور كلي تاثير شوري بر صفات مورد مطالعه معني دار (P<0.01) بود. از طرفي با افزايش غلظت هاي شوري صفات مورد اندازه گيري، سير نزولي داشته است که اين کاهش عملکرد در انرژي رويشي و طول ريشه چه محسوس تر بود.