مقاله مطالعه تاثير عصاره مالت بر افزايش رشد باکتري هاي پروبيوتيک لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباکتريوم بيفيدوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۷۸ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير عصاره مالت بر افزايش رشد باکتري هاي پروبيوتيک لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباکتريوم بيفيدوم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيفيدوباکتريوم بيفيدوم
مقاله پروبيوتيک
مقاله عصاره مالت
مقاله لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرحمتي زاده محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كارمند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت جو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرآورده هاي پروبيوتيکي محصولاتي مفيد براي سلامتي انسان ها هستند. سرعت رشد باکتري هاي پروبيوتيک در محيط هاي پايه فرآورده هاي تخميري پايين است. در اين پژوهش تاثير عصاره مالت به عنوان محرک رشد، بر قابليت زيستي و سرعت تخمير پروبيوتيک ها مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: جهت تعيين تاثير دوزهاي مختلف عصاره مالت (%۰، %۲، %۴ و %۶) بر افزايش رشد باکتري هاي پروبيوتيکي در شير و ماست در مرحله اول از باکتري ليوفيليزه لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس به يک ليتر شير کم چرب استريليزه افزوده و به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در سه ظرف باقي مانده علاوه بر باکتري و شير، مقدار ۲، ۴ و ۶ درصد عصاره مالت نيز افزوده گرديد. مرحله دوم توليد شير بيفيدوباکتريوم بيفيدوم مشابه مرحله اول، مرحله سوم توليد ماست لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و مرحله چهارم توليد ماست بيفيدوباکتريوم بيفيدوم انجام گرفت.
يافته ها: زمان ماندگاري محصولات در روزهاي ۱، ۵، ۱۰ و ۲۰ مورد ارزيابي قرار گرفت. با افزايش غلظت عصاره مالت، افزايش رشد باکتري سريع تر و زمان براي رسيدن به اسيديته مورد نظر کوتاهتر بود. هر چه ميزان غلظت عصاره مالت بيشتر شد سرعت رشد پروبيوتيك ها افزايش يافت و قوام ماست توليدي بيشتر بود به طوري که ماست شاهد کمترين قوام و ماست ۶ درصد بيشترين قوام را داشت.
نتيجه گيري: پيشرفت اسيديته در ماست لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس سريع تر ولي مدت زمان ماندگاري آن کوتاه تر بود. ماست حاوي لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس نسبت به ماست بيفيدوباکتريوم بيفيدوم ترش تر بود.