مقاله مطالعه تاثير ماه و فصل زايش بر ميانگين روزهاي باز، ميانگين اولين فحلي و ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان در گاوهاي شيري ن‍‍‍ژاد هولشتاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دامي از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير ماه و فصل زايش بر ميانگين روزهاي باز، ميانگين اولين فحلي و ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان در گاوهاي شيري ن‍‍‍ژاد هولشتاين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولين فحلي
مقاله روزهاي باز
مقاله فصل زايش
مقاله هولشتاين
مقاله گاو
مقاله اولين تلقيح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديانت وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر پس از مراجعات متعدد به گاوداري هاي صنعتي استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل (که از نظر تغذيه، بهداشت و غيره در سطح مطلوبي قرار داشتند) و اخذ اطلاعات مربوط به ۶۳۹۶ راس گاو دوشا، ترتيبي اتخاذ شد تا گاوها در ۱۲ گروه بر حسب ماه زايش و نيز در ۴ گروه بر حسب فصل زايش تقسيم بندي گردند. با استفاده ازاطلاعات مربوط به ميانگين اولين فحلي پس از زايمان، ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان و ميانگين روزهاي باز هر گروه، تاثير ماه و فصل زايش گوساله بر فاکتورهاي فوق الذکر مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق حاکي از اين بود که بين گروه هاي مختلف بر اساس ماه و فصل زايش، از نظر ميانگين اولين فحلي و ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان اختلاف معني دار آماري وجود ندارد (P>0.05). ولي در مورد ميانگين روزهاي باز بين گروه هاي مختلف بر اساس ماه زايش، اختلاف معني دار آماري ديده شد (P<0.05). همچنين مابين گروه هاي مختلف بر اساس فصل زايش از نظر اين فاکتور اختلاف معني دار آماري مشاهده گرديد (P<0.01). بنابر نتايج اين مطالعه، ماه هاي مختلف و فصول مختلف زايش تاثيري بر ميانگين اولين فحلي و ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان ندارد ولي بر ميانگين روزهاي باز موثر مي باشند.