مقاله مطالعه تاثير نرخ كرنش بر استحاله ديناميكي تحت كرنش القا شده آستنيت به فريت در فولاد كم كربن ميكروآلياژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير نرخ كرنش بر استحاله ديناميكي تحت كرنش القا شده آستنيت به فريت در فولاد كم كربن ميكروآلياژي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحاله تحت كرنش
مقاله فولاد ميكروآلياژي
مقاله آستنيت
مقاله فريت
مقاله اندازه دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالي بيت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، تاثير سرعت اعمال تغيير شكل بر فرآيند ريزشدن دانه هاي فريت در جريان استحاله ديناميكي تحت كرنش القا شده آستنيت به فريت در فولاد كم كربن ميكروآلياژي داراي Nb-Ti مورد مطالعه قرار گرفت. عمليات ترمومكانيكي با استفاده از آزمايش فشار گرم تك مرحله اي اجرا شد. تغيير شكل در منطقه آستنيت ناپايدار (محدوده دمايي (Ae3-Ar3 اعمال گرديد. با استفاده از منحني هاي سيلان گرم آستنيت/ فريت بدست آمده از آزمايش هاي مكانيكي، مشاهدات ريزساختاري حاصل از ميكروسكوپ نوري نتايج يافته ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ديده مي شود نرخ كرنش نقش مهمي در مورد امكان وقوع يا عدم وقوع استحاله ديناميكي تحت كرنش القا شده آستنيت به فريت در حين تغيير شكل دارد. بطوري كه با افزايش نرخ كرنش كنتيك فرآيند نرم شدن ديناميكي ناشي از استحاله تحت كرنش آستنيت به فريت كندتر مي شود. در تغيير شكل با نرخ كرنش بالاتر، نسبت سرعت جوانه زني دانه هاي فريت به سرعت رشد آنها افزايش مي يابد. همچنين با افزايش نرخ كرنش اندازه دانه هاي فريت ريز و هم محور ظريفتر و كسر حجمي آنها بيشتر شده و در مقابل از كسر حجمي دانه هاي فريت كار سخت شده كاسته مي شود.