مقاله مطالعه تاثير يادگيري مشارکتي (تفحص گروهي) بر رشد مولفه هاي مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي ناحيه ۵ شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير يادگيري مشارکتي (تفحص گروهي) بر رشد مولفه هاي مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي ناحيه ۵ شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۸-۸۷
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري مشاركتي
مقاله تفحص گروهي
مقاله مهارت هاي اجتماعي
مقاله پايه پنجم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهامي ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: عزتي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي تاثير يادگيري مشارکتي با تاکيد بر روش تفحص گروهي بر رشد مهارت هاي اجتماعي، از قبيل احترام گذاشتن به ديگران، مسووليت پذيري، دوستيابي و مشاركت در فعاليت هاي گروهي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي ناحيه ۵ شهر اصفهان بوده است. اين پژوهش به روش شبه تجربي و استفاده از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه صورت گرفت. جامعه آماري اين تحقيق دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي ناحيه ۵ شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ بوده‏اند که جمعا شامل ۲۲۸۷ دانش آموز دختر بوده است که حدود ۳۲۰ نفر به عنوان نمونه تحقيق لحاظ گرديده‏اند. جهت جمع آوري اطلاعات از آزمون رشد مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي کرامتي (۱۳۸۲) استفاده شد. پايايي اين آزمون با روش آلفاي کرونباخ ۸۳ صدم بدست آمد. داده ها و اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون T و استفاده از نرم افزار SPSS تحليل گرديد. نتايج و يافته هاي پژوهش حاضر حاکي از تاييد فرضيه کلي تحقيق مي باشد. اگر چه در مطالعه مولفه هاي مهارتهاي اجتماعي به صورت جداگانه که به عنوان فرضيه هاي ويژه در اين پژوهش تلقي شده اند نتايج حاکي از تاثير معنادار متغير آزمايشي يعني يادگيري مشارکتي بر رشد مهارت هاي اجتماعي مي باشد.