مقاله مطالعه تاثير يخبندان و لغزندگي بر روي ايمني جاده اي با استفاده از ماتريس وضعيت هاي اقليمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاثير يخبندان و لغزندگي بر روي ايمني جاده اي با استفاده از ماتريس وضعيت هاي اقليمي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يخبندان و لغزندگي
مقاله ايمني جاده اي
مقاله ماتريس وضعيت هاي اقليمي
مقاله محور ايذه – شهركرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برنا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميني نيا كريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يخبندان و لغزندگي در محور ايذه – شهركرد شرايط خطرناكي را براي ايمني جاده اي ايجاد مي كند. در اين پژوهش دو هدف اصلي دنبال مي شود: اول؛ تشريح روشي جهت تعيين احتمال وقوع شرايط بحراني يخبندان و لغزندگي در طول محور ايذه – شهركرد با استفاده از ماتريس وضعيت هاي اقليمي دوم؛ تحليل مكاني و زماني يخبندان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي. از مهم ترين دستاوردهاي اين تحقيق آن است كه؛ بين يخبندان و عامل ارتفاع رابطه مستقيمي وجود دارد، به نحوي كه با افزايش ارتفاع، پديده يخبندان زودتر اتفاق مي افتد و ديرتر خاتمه مي يابد. از نظر توزيع مكاني، بخش هاي شمالي محور مذكور (از شهركرد تا كيلومتر ۱۰۰ شهركرد) تحت تاثير شديد يخبندان واقعي و پر مخاطره است و از نظر توزيع زماني، وضعيت هاي NP5، NP6،NP8  (كه جزو شرايط خطرناك براي يخبندان هستند) از اواسط آذر تا اواخر بهمن متمركز شده است.