سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر مغانی قهرمانلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت مکانیک، ساخت و تولید دانشگاه آزادی
مهدی احمدی نجف آبادی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیروس آقانجفی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، هیات عل

چکیده:

پس از تولید فنرها تنشهای پسماند مختلفی در سطح داخلی و خارجی مفتول فنر تولید می شود بعضی از این تنش های پسماند از جمله تنش های پسماند فشاری مفید و بعضی دیگر مضر می باشند اثرات این تنشها باعث می شوند فنرها هنگام بارگذاری متناوب دچار افت طول و افت تنش (spring relaxation) شوند، برای بررسی این موضوع دراین تحقیق ابتدا دستگاه تستی با فرکانس ۰/۵ هرتز ساخته شد. در ادامه با ایده گیری از مکانیزم عملکرد دستگاه تقسیم دستگاه فرز و مکانیزم عملکرد بادامک ، فیکسچری جهت تعیین مقدار جابجایی فنر در تست و میزان حداقل فشردگی فنر در طول کلیه مراحل تست فنر طراحی و ساخته شد. در ادامه فنرهای ساخته شده تحت عملیات حرارتی تنش زدایی تحت دماهای مختلف قرار گرفتند. فنرهای حاصل از تنش زدایی به وسیله تستر ساخته شده تحت بارگذاری دینامیکی قرار گرفتند و در بازه های زمانی مشخص، طول آزاد آنها اندازه گیری شد با بررسی نتایج حاصل از این تست، عملیات تنش زدایی به دست آمد که تحت آن کمترین کاهش در طول آزاد فنرها در بارگذاری متناوب حاصل شد.