سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان
غلامرضا خانلری – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان
علیرضا طالب بیدختی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان

چکیده:

این مقاله تاثیر بازشدگی درزه ها بر انحلال سنگ های کربناته در حاشیه نیروگاه همدان ارائه می شدهد. بررسیهای ژئوتکنیکی شامل نموئه برداری صحرایی، برداشت ناپیوستگی ها و تهیه مغزه های سنگی می باشد. جریان آب از بین درزه ها وشکستگی های کم عرض در مغزه های سنگی باعث عریض تر شدن دربه ها در اثر انحلال شیمیایی می گردد. این پژوهش نشان می دهد که در چنین شرایطی فرایند طبیعی کارستی شدن تسریع می شود و منجر به توسعه شکستگی ها در سنگ های کربناته می گردد.
نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که در نمونه های با بازشدگی دهانه درزه ۳ میلیمترو کمتر، آبگذری کاهش می یابد علیرغم اینکهانحلال افزایش می یابد.