سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی قربانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کادمیم از جمله فلزات سنگین است که تجمع آن در خاک می تواند آلودگی و مشکلات زیست محیطی عدیده ای را به همراه داشته باشد. فرایند های جذب و دفع کادمیم در خاک از جمله مهمترین عوامل کنترل کننده تحرک و تعیین کننده محل تجمع نسبی آن در خاک است. حرکت کادمیم در طول پروفیل خاک نه تنها می تواند باعث تجمع بیشتر آن در محدوده ریشه بسیاری از گیاهان، و در نتیجه جذب بیولوژیکی و تجمع بیش از حد آن در بافتهای گیاهان گردد، بلکه در صورت فراهم بودن شرایط دفع از سطوح کلوئید های خاک و نیز وجود عوامل تشدید کننده حرکت آن در خاک نظیر بارندگی کافی، خطر گسترش آلودگی به محدوده منابع آب زیرزمینی در طی سالیان متمادی وجود خواهد داشت. تشدید تحرک کادمیم در پروفیل خاک در اثر تشکیل کمپلکسهای نسبتا پایدار از کلر و کا دمیم میتواند یک خطر بالقوه در حرکت کادمیم در خاک و انتشار آلودگی به بخشهای تحت الارض بویزه در خاکهای شور باشد. از آنجا که خاکهای سرشار از نمک در شرایط خشک و نیمه خشک ایران گسترش فراوان دارد، مطالعه اثر آنیونهای کلر در محلول الکترولیت خاک بر حرکت کادمیم در خاک می تواند از اهمیت فراوانی بر خوردار باشد.