سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز پهلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،دانشکده فنی،گروه مهندسی متال
احمد علی آماده – استاد یار،دانشگاه تهران ،دانشکده فنی،گروه مهندسی متالوژی و مواد
احمد عبدالحسینی – کارشناس،گروه صنایع مهمات سازی و متالوژی تهران

چکیده:

دراین پژوهش رفتار خوردگی پوشش روی خالص و پوششهای الیاژی روی با برخی لانتانیدها در اب دریا مورد مقایسه قرارگرفت بدین منظور ابتدا تعدادی نمونه فولادی بوسیله روی خالص و روی با ۰/۰۵ ، ۰/۱ ، ۰/۲ ، ۰/۵ درصد وزنی لانتانید بروش غوطه وری گرم پوشش داده شده و به کمک ازمایشهای پتانسیل – زمان کاهش وزن و نمونه های شیاردار مقاومت به خوردگی انها مقایسه گردید. مورفولوژی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و محصولات خوردگی توسط انالیز پراش اشعه ایکس بررسی شدند. نتایج نشان دادند که افزودن لانتانیدها به حمام مذاب تا ۰/۱ درصد وزنی می تواند باعث کاهش سرعت خوردگی گردد. اما چنانچه میزان این عناصر الیاژی از این مقدار تجاوز نماید مقاومت به خوردگی پوشش در اب دریا کاهش خواهد یافت.