سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نعیمه ناصری – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
روح الله عظیمی راد – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
امید اخوان – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
علیرضا مشفق – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

دراین تحقیق، ساخت لایه نازک WO3 و لایه نازک ترکیبی Au-WO3 در دو غلظت طلا به روش سل ژل بررسی شده است . لایه های ساخته شده پس از خشک شدن در دماهای ۲۰۰ و ۴۰۰ درجه سانتیگراد و در محیط هوا پخت شده و خواص اپتیکی آنها در محدوده طول موجهای nm 300-1100nm مطالعه گردید . به منظور بررسی ویژگیهای الکتروکرومیک لایه ها ازمحلول الکترولیت LiClO4 استفاده گردید و نشان داده شد که افزوده شدن نانو ذرات طلا به لایه نازکWO3 در غلظت ۲ / ۳ % مولی باعث افزایش سر عت تغییر رنگ آن شده است . همچنین بررسی تغییرات میزان عبور لایه بر حسب طول موج حاوی این نتیجه بود کهبا تغییر غلظت طلا در لایه ترکیبی می توان رنگ آن را ضمن فرآیند الکتروکرومیک تغییر داد