سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی زندرحیمی – بخش مهندسی مواد متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیرا سلجوقی – بخش مهندسی مواد متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین نخعی – بخش مهندسی مواد متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در تحقیق حاضر ورق فولاد کم آلیاژ C-Si-Mn بعد از عملیات همگن سازی در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت به میزان ۶۲% نورد سرد شد. به منظور فولاد TRIP و انجام آزمایش سایش بر روی فولاد سه فازی ابتدا هر یک از نمونه ها در دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه آستنیته شده، سپس در حمام نمک با دماهای ۲۵۰،۳۰۰ و ۳۵۰ برای مدت زمانهای متفاوت عملیات حرارتی شدند. تست سایش بر روی نمونه های عملیات حرارتی شده صورت پذیرفت میکروساختار هر یک از نمونه های عملیات حرارتی شده توسط میکروسکوپ نوری و سطح سایش توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. سختی نمونه ها توسط دستگاه میکرو سختی سنج اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهند. عملیات حرارتی در درجه حرارتهای مختلف باعث ایجاد ساختارهائی شامل صفحاتی از بینیت شکل مانند و آستنیت پر کربن و مارتنزیت شده است. میکروسختی نمونه های عملیات حرارتی شده در درجه حرارت ۲۵۰ درجه سانتیگراد بیشتر از نمونه های عملیات حرارتی شده در درجه حرارتهای بالاتر می باشد.مفاومت به سایش نمونه های عملیات حرارتی شده در درجه ۲۵۰ سانتیگراد بیشتر از ۳۰۰ درجه سانیگراد و ۳۰۰ می باشد. با افزایش زمان نگهداری در تمام درجه حرارتها مقاومت به سایش کاهش پیدا می کند. بررسی سطوح سایش نشان می دهد که مکانیزم سایش عمدتا سایش خراشان و ورقه ای شدن است.