سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیرا سلجوقی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در تحقیق حاضر ورق فولاد کم آلیاژ C-Si-Mn بعذ از عملیات همگن سازی ر دمای ۱۱۰۰°C به میزان %۶۲ نورد سرد شد.به منظور ایجاد فولاد TRIP ابتدا هر یک از نمونه ها در دمای ۹۵۰ °C به مدت ۳۰ دقیقه آستنیته شده و سپس در حمام نمک بادماهای ۳۵۰ _۳۰۰:۲۵۰ °C برای مدت زمانهای متفاوت عملیات حرارتی شدند.میکروساختار هر یک از نمونه ها توسط میکروسکپ نوری و سطح سایش توسط میکروسکپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان میدهد استحاله ایزوترمال در درجه حرارتهای فوق باعث تشکیل بینیت صفحه ای شکل وبینیت دانه ای شده است.سختی و استحکام نمونه های عملیات حرارتی شده در درجه حرارت ۲۵۰ ºC بدلیل تشکیل بینیت سوزنی شکل بیشتر از درجه حرارت بالاتر میباشد.مدت زمان نگهداری زیادتر باعث استحکام کمتر و پلاستینه بیشتر ماده میشود این تاثیر در اثر انتقال کسر حجمی بین فازهای مارتنزیت و بینیت میباشد.استحکام کشش و میکروسختی نمونه های عملیات حرارتی شده در درجه حرارتهای بالاتر میباشد.مقاومت به سایش نمونه های عملیات حرارتی شده در ۲۵۰ °C بیشتر از ۳۵۰ _ ۳۰۰ °Cمیباشد.باافزایش زمان نگهداری در تمام درجه حرارتها مقاومت به سایش کاهش پیدا میکند.بررسی سطوح سایش نشان میدهد که مکانیزم سایش عمدتا یاسش خراشان و ورقه ای شدن است.