سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا اصفهانی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
جعفر راثی زاده غنی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
فرزاد محبوبی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر دمای اکسیژن دهی بعدی، برروی خواص سطحی فولاد ۵۱۱۵ AISI نیتروژن – کربن دهی شده مورد مطالعه قرار گرفته است . به این منظور فولاد مذکور پس از عملیات حرارت ی اولیه کوئنچ و تمپر ، در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد و در فشار ۳ تور، به مدت ۵ ساعت و در مخلوط گازی حاوی ۸۰N2 +13%H2 + 7%CO2 %تحت عملیات نیتروژن – کربن دهی پالس پلاسمایی قرار گرفت . بلافاصله پس از عملیات نیتروژن – کربن دهی عملیات اکسیژن دهی در دماهای ۵۰۰، ۴۵۰، ۴۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت ، در مخلوط گازی حاوی ۷۵%O2+ 25%H2انجام شد . خواص لایه های سطحی توسط میکروسکپ الکترونی و پراش سنجی پرتو ایکس مطالعه شد . نتایج مطالعه فازهای تشکیل شده در لایه اکسیدی نشان می دهد که با کاهش دمای اکسیژن دهی بعدی پایداری فاز Fe3O4 نسبت به فاز Fe2O3 در لایه اکسیدی افزایش می یابد. نتایج آزمایش پلاریزاسیون نشان داد که مقاومت به خوردگی بر اثر نیتروژنکربن دهی در مقایسه با نمونه خام، و در اثر اکسیژن دهی بعدی در مقایسه با نمونه نیتروژنکربن دهی شده افزایش می یابد.