سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد نوروزی بنیس – فارغ التحصیل کارشناسی، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
رضا باقری – دانشیار دانشکده مهندسی وعلم مواد

چکیده:

رزینهای اپوکسی به دلیل خواص مکانیکی و چسبندگی خوب کاربرد زیادی در صنایع چسب وکامپوزیت دارند. الیاف شیشه از تقویت کنندههای متداول در کامپوزیتهای پایه اپوکسی میباشند. ازطرف دیگر ضایعات کامپوزیتهای تولیدی به روشSheet Molding Compound (SMC)حاوی کسر حجمی بالایی از الیاف شیشه میباشند که تجمع آنها از مشکلات زیست محیطی جدی فرا روی صنعت میباشد. در این تحقیق از ذرات آسیاب شدهSMCبه عنوان منبع تهیه الیاف شیشه برای تقویت اپوکسی استفاده شده است. نقش این ذرات بر روی خواص مکانیکی رزین اپوکسی به خصوص تنش تسلیم و چقرمگی شکست بررسی شده است. همچنین در این تحقیق از الیاف آسیاب شده شیشهMF)برای مقایسه تاثیر ذراتSMC با افزودنی های متداول در صنعت استفاده شده است نتایج ازمونهای مکانیکی نشان میدهد که ذراتSMC باعث افزایش تنش تسلیم و چقرمگی شکست رزین اپوکسی می شوند. مطالعات میکروسکوپی نیز حاکی از آن است که افزایش چقرمگی در کامپوزیتهای حاوی ذرات SMCبا تغییر شکل پلاستیک شدید زمینه همراه است.