سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ( مکانیک، گرایش طراحی کاربردی)
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار گروه مکانیک

چکیده:

در فرایندهای شکل دهی حجمی مواد، برای دستیابی به نمودار تنش – کرنش، استفاده از آزمایش فشار (The comprssion test) امری معمول می باشد. به منظور اصلاح تغییر شکل غیرهمگن، حاصل از اصطکاک، استفاده از ضرایب اصلاح اجتناب ناپذیر میباشد. دراین تحقیق جهت بهبود ضرایب تصحیح حاصل از شبیه سازی های عددی و افزایش دقت منحنی تنش – کرنش حاصل، از شبکه بندی مجدد (Remeshing) طی فرایند شبیه سازی استفاده شده است بدین منظور نتایج عددی با انجام شبکه بندی مجدد و بدون انجام شبکه بندی مجدد، برای آزمایش عملی فشار مورد استفاده قرار گرفته و دقت نتایج شبیه سازی ها از طریق مقایسه با نتایج آزمایشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.