سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر رنجبر – ایران، تبریز، مجتمع پتروشیمی تبریز
داریوش سالاری – دانشگاه تبریز ؛ دانشکده شیمی ، گروه شیمی کاربردی
مهراد شهپر – ایران، تبریز، مجتمع پتروشیمی تبریز
فردین سید نجفی – تبریز، مجتمع پتروشیمی تب

چکیده:

در کار پژوهشی حاضر کوپلیمر پیوندی استایرن-آکریلونیتریل بر روی لاتکس پلی بوتادی ان به روش پلیمریزاسیون امولسیون دانه ای با استفاده از سیستم آغازگر اکسیداسیون احیاء شامل کیومن هیدروپراکساید-تترا سدیم پیرو فسفات-سولفات آهن-دکستروز تهیه گردید. تاثیر آغازگر، دمای واکنش، زمان واکنش، نسبت پلی بوتادی ان به مونومر گرافت شده ، زمان افزایش مونومر مرحله دوم و سنتیک واکنش های گرافتینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که با بالا رفتن زمان افزایش آغازگر و مونومر مرحله دوم مقدار پلی(استایرن-آکریلو نیتریل) آزاد کاهش یافته ، کارایی و درجه گرافتینگ بهبود می یابد. زمان افزایش بهینه مونومر مرحله دوم ١٠٥ دقیقه و آغازگر مرحله دوم ١٢٥ دقیقه شد. در زمان واکنش ( ٣٠٠ دقیقه)، دمای بهینه جهت سنتز پلیمر با پوسته ضخیم ٧٠ درجه سانتیگراد و درصد پیشرفت واکنش ٩٩,٢ حاصل گردید. نسبت بهینه پلی بوتادی ان به مونومر گرافت شده ٥٢ درصد شد.