سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا نبیونی – دانشگاه اراک
رضا صحرایی – دانشگاه ایلام
مریم طغیانی – دانشگاه اراک
کامبیز هدایتی – دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله چگونگی ساخت لایه های نازک نانو کریستال سولفید روی با روش جدید لایه نشانی حمام شیمیایی CBD بروی زیر لایه های شیشه ای بررسی شده است .طیف عبور نور در گسترده طول موج ۲۵۰-۸۵۰ نانو متر در نظر گرفته شده است متوسط عبور دهی نور در ناحیه میئی (nm700-400 ) برای لایه هایی با ضخامت های مختلف معادل ۷۴-۴۹ درصد بدستآمده است همچنین چگونگی تغییرات ضریب جذب نمونه ها در در ضخامت های مورد نظر بررسی شد و میزان گاف انرژی نمونه ها در محدوده ی ۷/۳۷- ۳/۸۷ الکترون ولت محاسبه شد . در نهیت تاثیر بازپخت بر میزان عبور گاف انرژی و ضریب جذب نمونه ها بررسی شد