سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمد جعفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی مکانیک
رضا بی همتا – کارشناس ارشد مکانیک
هاتف ناظمی – کارشناس مکانیک

چکیده:

از تاثیر گذارترین پارامترها در قیمت تمام شده قطعات اهنگری مربوط به هزینه قالب می باشد یکی از عواملی که باعث عدم کارایی قالبها می گردد شکست قالبها می باشد که از عوامل مختلفی نظیر عملیات حرارتی مسایل حین تولید و طراحی پیش فرم تاثیر می پذیرد دراین مقاله فرایند اهنگری داغ قطعه کار دنده با استفاده از روش اجزای محدود و با در نظر گرفتن قالبها بصورت تغییر شکل پذیر و سایر شرایط مطابق شرایط تولید شبیه سازی گردیده است با بررسی وضعیت حاکم برفرایند از لحاظ توزیع تنشها سعی گردید با اعمال تغییراتی در طراحی قالبهای میانی و نهایی تنشهای وارده برقالب مرحله نهایی از وضعیت بحرانی خارج گردد.