سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – گروه عمران دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه سمنان
غلامعلی شفابخش – گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه سمنان
دامون کاسمی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی سازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در روند طراحی دیوارهای خاک مسلح استفاده از ضرائب اطمینان در بخشهای مختلف طراحی از جمله بررسی پایداری داخلی دیوار بطور سنتی رایج است. معمولا این ضرایب اطمینان بمنظور جبران کاستی های ناشی از اطلاعات بارگذاری، خواص مصالح و نحوه اجرای سازه اعمال می گردند. ضرائب اطمینان مورد استفاده در طراحی دیوارها، معمولا برمبنای تجربه و سوابق اجرایی وهمچنین بر اساس اهمیت پروژه انتخاب می گردند. بدیهی است در صورت وجود خطاهای اندازه گیری در تعیین خواص مصالح مورد استفاده در دیوار و یاخطاهای اجرایی، ضرائب اطمینان به تنهایی پاسخوی وضعیت پیش آمده نخواهند بود. در این گونه حالات در صورتیکه خواص مکانیکی اجزای دیوار کمتر از مقدار واقعی آنها بر آورد شده باشند، طراحی بصورت دست بالا انجام شده و هزینه اجرای پروژه افزایش می یاب. در این تحقیق اثر فاصله گذاری قائم لایه های ژئوسنتتیک بر احتمال وقوع خرابی دیوارهای خاک مسلح مورد بررسی قرار گرفته است. دراین بررسی از روشهای احتمالاتی در برآورد خواص مکانیکی لایه های خاکریز شامل زاویه اصطکاک داخلی مصالح و تراکم خاک (وزن مخصوص خاکریز) استفاده شده و در نهایت احتمال وقوع ناپایداری داخلی در دیوار ارزیابی گردیده است.