سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداسماعیل نقیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، شرکت برق منطقه ای، مازندران
ایمان ا… اصغری – شرکت برق منطقه ای، مازندران
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

درطراحی و تحلیل سیستمهای قدرت، مدلسازی دقیق شبکه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدلهایی که بر پایه امپدانس ثابت هستند نمی توانند به طور دقیق پاسخ سیستم قدرت را در محدوده فرکانسی وسیعی شبیه سازی نمایند، بنابراین از اینمدلها نمی توان در مطالعات هارمونیکی، گذرا و … استفاده کرد. در این مقاله ضمن ارائه روش مدلسازی فرکانسی شبکه، به تئوری و تکنیک مدل پیشنهادی کنترل کننده یکپارچه توان (Unified Power Flow Controller) که برای تحلیلهای مختلف قابل استفاده می باشد پرداخته شده است. در این تجهیز به دلیل بالا بودن مولفه های هارمونیکی در اینوترها که در کاربردهای عملیغیر قابل قبول است، اینورتر (Quasi Harmonic Neutralized) QHN به عنوان یک اینورتر شبه خنثی کننده هارمونیک استفاده شد ه است. همچنین با استفاده از نرم افزار EMTP و با در نظر گیری تابعیت فرکانسی شبکه واقعی، اثر UPFC روی پارامترهای سیستم نمونه تحت شرایط ماندگار و گذرا بررسی شده است. از بررس یخطاهای ایجاد شه در سیتسم این نتیجه حاصل شد که اثرات UPFC درپایداری گذرا وابسته به استراتژی و الگوریتم کنترلی آن و انتخاب مد کنترلی مناسب است.