سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی فاطمی چوکامی – عضو هیئت علمی و کارشناس مرکز تحقیقات چای کشور
وحید غنمی – عضو هیئت علمی و کارشناس مرکز تحقیقات چای کشور
احمد محسنی – عضو هیئت علمی و کارشناس مرکز تحقیقات چای کشور

چکیده:

پتاسیم یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان بوده و تقریبا با تمام پدیده های فیزیولوژی گیاهی در ارتباط است و نقش بسیار مهمی در کیفیت و عملکرد چای دارد.این عنصر در نگهداری آب گیاه، تقسیم سلولی، رشد گیاه، تشکیل ساختارهای دیواره و اسکلت نهال جوان موثر بوده (۳) و مقاومت بوته چای را در مقابل شرایط نامساعد محیطی از قبیل خشکی، سرما دمای بالا، بیماری و آفات افزایش داده و از کاهش عملکرد و کیفیت چای جلوگیری می نماید (۳و۵).پتاسیم درانساج گیاهی بعد از نیتروژن قرار گرفته و مقدار آن، حدود ۱/۵ تا ۲/۰ درصد بر مبنای ماده خشک می باشد و مقدار بحرانی آنف در برگ های چای حدود ۰/۷ درصد می باشد (۳). تحقیقات نشان داده که اضافه کردن کود پتاسیم تولید چای سیاه را بین ۵ تا ۱۶ درصد افزایش می دهد (۵، ۷) و در شرایط کمبود آب، مقاومت استوماتها را در گیاه بالا برده، باعث حلمشکل کمبود آب و کاهش جوانه های بنجی شده است (۴). همچنین گزارش شده که منبع سولفات پتاسیم نسبت به سایر منابع (K2CO3 , KCl) درگیاه چای بهتر بوده است (۷). صداقت حور در سال ۱۳۷۷، اظهار نمود که کلرور پتاسیم همراه اوره بر روی درصد کافئین چای اثر معنی داری داشته است.