سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طاهره دارستانی فراهانی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه لاستیک تهران
غلامرضا بخشنده – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه لاستیک تهران

چکیده:

در این تحقیق تأثیر زمانبندی (ageing) یک الاستومر EPDM با منومر غیر اشباع ENB در یک نوع روغن ترمز (برپایه اتر گلیکول) مطالعه شده است. آمیزه‌هایی با مقادیر مختلف عامل پخت پراکسیدی (DCP) و سایر افزودنی های متداول در صنعت طراحی شده و تاثیر ز مانمندی در روغن ترمز به مدت ٧٢ ساعت در دمای ١٠٠ درجه سانتیگراد بر خواص تکنیکی آمیزه ها، سینتیک نفوذ و جذب روغن در آنها وهمچنین مقاومت حرارتی آمیزه ها بررسی شده است.هدف از انجام این تحقیق مطالعه مراحل جذب روغن و تاثیر افزودنی های موجود در آمیزه بر مقاومت روغنی و همچنین خواص نمونه ها و در نهایت طراحی یک آمیزه مقاوم در برابر روغن های غیرقطبی بر پایه لاستیک EPDM است.