سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
جلیل رستگارزاده – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد افراسیاب – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد بخشی جویباری – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
روشهای اجزاء محدود از جمله روشهای مورد توجه در تحلیل و تخمین پارامترهای فرآیند اکستروژن می باشد. استفاده مناسب از این روشهاامکان بهبود فرآیند و افزایش کیفیت را حین تولید فراهم میسازد. در این تحقیق، فرآیند اکستروژن معکوس لوله با مندرل مستقیم به روش اجزاءمحدود توسط نرم افزار ABAQUS شبیهسازی شده است. هدف از این کار بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیندی شامل زاویه مخروطی قالب،ضریب اصطکاک و درصد کاهش سطح، بر تنش ایجاد شده روی قالب، تنش پسماند شمش و اندازه نیروی تغییرشکل مورد نیاز در اکستروژن آلیاژ ۱۵۱۵ آلومینیوم میباشد. نتایج حاصل به صورت نمودارهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و با تحقیقات دیگر پژوهشگران اعتبار سنجی شدهاند.