سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمت مدندوست – استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه گیلان
ملک محمد رنجبر – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه گیلان
سمیه کاظم پناه – کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه گیلان
حامد احمدی مقدم – هیات علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن

چکیده:

در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از پوزولان های مختلف در کاهش پدیده آب انداختن بتن، اقدام به ساخت بلوکهای بتنی به ابعاد ۲۵×۲۵×۴۰ سانتی متر شده است که سرعت عبور امواج اولتراسونیک در سه مقطع از ارتفاع آن تعیین گردید. سپس با تعیین منحنی های کالیبراسیون از طریق ساخت نمونه های مکعبی استاندارد و تعیین مقاومت بتن در ترازهای مختلف بلوکهای بتنی، به ارزیابی کیفی پدیده آب انداختن در بتن پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی بعمل آمده نشان می دهد که تاثیر مثبت جایگزینی قسمتی از سیمان توسط خاکستر پوسته برنج و خاکستر خاک اره چوب در کاهش پدیده آب انداختن بیش از میکروسیلیس می باشد.