سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی کشاورزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی رفیع زاده – دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرامرز افشار طارمی – استاد دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قاسم بنی خلف – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پلی اتین ترفتالات (PET) از پلیمریزاسیون تراکمی ترفتالیک اسید (PTA) با اتلین گلایکول (EG) تولید می شود . کاتالیست های گوناگونی در سنتز این ماده مورد استفاده قرار می گیرد .هدف این تحقیق تعیین اثر پارامترهای موثر بر سنتز PETبا استفاده از کاتالیست های تری اکسید آنتیموان (Sb2O3) ، استات روی دی هیدرات (Zn-AD) ، تیتانیوم دی اکساید (TiO2) و تیتانیوم تترا بوتوکساید (TBT) ، شامل غلظت کاتالییست و دما بود . فرمولاسیونی مناسب برای سنتزPETبر اساس نسبت مولیEG/PTAبرابر با ۱/۷ و با استفاده از این کاتالیست ها ارائه گردید . با فرمولاسیون و شرایط سنتزی مشابه و با بهره گیری از کاتالیست های بیان شده نمونه هایی تهیه شد . در نهایت نتایج حاصل از اندازه گیری ویسکوزیته ذاتی بیانگر اثر قابل توجه کاتالیست TBT در مقایسه باTiO2 و اثر بسیار بیشتر این دو کاتالیست در مقایسه با کاتالیست هایSb2O3 و Zn-AD در افزایش ویسکوزیته ذاتی پلیمر سنتز شده بود .