سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا تقی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
ابراهیم فتایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
جمشید شیخ زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
بهزاد شفیع زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

یکی از عوالم مهم در تو لید محصولات کشاورزی مصرف کودهای شیمیایی می باشد زمانی استفاده از کودهای شیمیایی مقرون به صرفه است که با مقدار لازم با روش صحیح و اصولی در اختیار گیاهی قرار گیرد با توجه به نقش پتاسیم به عنوان عنصر حاصلخیز کننده در بهبود کمی و کیفی سیب زمینی انجام آزمایشات بیشتر در این زمینه لازم می باشد بدین منظور در سال زراعی ۱۳۷۹ آزمایشی در مزرعه ایستگا هتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل واقع در روستای حسن باروق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار (شامل سولفات تاسیل به میزان ۶۰ کیلوگرم پتاس، سولفات پتاسیم به میزان ۱۲۰ کیلوگرم پتاس در هکتار، کلرید پتاس به میزان ۶۰ کیلوگرم پتاس، کلرید پتاسیم به میزان ۱۲۰ کیلوگرم پتاس در هکتار و تیمار شاهد بدون مصرف پتاس) در سه تکرار اجرا گردید.