مقاله مطالعه تاکسونوميکي کمپلکس گونه اي Silene goniocaula (Caryophyllaceae) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در رستنيها از صفحه ۸۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تاکسونوميکي کمپلکس گونه اي Silene goniocaula (Caryophyllaceae) در ايران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرح گونه ها
مقاله رويشگاه
مقاله تيپ
مقاله الوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شيدايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مظفريان ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: