سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نیکی پاک بین – وزارت جهاد کشاورزی
احمد قهرمان – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمود موسوی – موسسه تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

این مطالعه امکان ایجاد طبقه بندی رضایتبخشی از تاکسونهای ایرانی جنس ویسیا را که از خوشه بندی طبیعی بر اساس ویزگیهای رویشی و ریخت شناسی اندامهای زایشی نمونه های هرباریومی بدست آمده است .مورد بررسی قرار میدهد.برای هر گونه از این جنس ۴۲ ویزگی مورد بررسی قرار گرفته که فهرست آنها در ریر مشهود است .سپس داده ها مورد آنالیز تاکزونومی عددی قرار گرفته است .نتایج مورد مطالعه وجود سه بخش را برای این جنس نشان میدهد .وجایگاه v.bithynica را نیز که توسط مولف مشخص گردیده است تایید مینماید