سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود ترابی آزاد – استادیار دانشکده علوم و فنون دریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
رضوان سلامی ابیانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

این مطالعه با استفاده از فرمول آیرودینامیک و اطلاعات سرعت باد در ارتفاع ۱۰ متری ، چگالی هوا ، میزان فشار بخار واقعی ، میزان فشار بخار اشباع و ضریب درگ میزان تبخیر در سواحل شمالی خلیج فارس محاسبه شده است . اطلاعات استفاده شده در این تحقیق میانگین ۲۰ ساله اطلاعات سازمان هواشناسی کشور در ۸ ایستگاه ساحلی ( بندر دیر – بندر ماهشهر – آبادان – بندر عباس – بندر لنگه – بوشهر- جاسک – جزیره سیری) می باشد. نمودار تغییرات تبخیر در طی سال برای هر ایستگاه مورد مطالعه و همچنین میزان تغییرات تبخیر در چهار ماه از سال (Feb − May − Aug − Nov)که نماینده ۴ فصل سال می باشند رسم گردید. پس از بررسی نقشه ها و نمودارهای رسم شده برای هر ایستگاه مشخص گردید میزان تبخیر در ماههای گرم سال در این منطقه بیشتر می باشد که به ترتیب بیشترین میزان تبخیر در طی سال در هر ایستگاه عبارت است از : ایستگاه آبادان در -(۳۶mm day ) june بوشهر در ۱۲/۸mm day ) june- جاسک در ۱۱mm day ) june-سیری در ۱۰mm day )may-بندرعباس در ۱۰/۵mm day ) june-بندر لنگه در ۱۳/۱mm day ) aug – بندر دیر در ۲۳mm day ) may-بندر ماهشهر در۴۸mm day ) june.