مقاله مطالعه تجربي اثر محافظت نوروني کورکومين در پيشگيري از اختلالات شناختي و استرس اکسيداتيو ناشي از تزريق داخل بطني مغزي هوموسيستئين در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۳۲۸ تا ۳۳۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربي اثر محافظت نوروني کورکومين در پيشگيري از اختلالات شناختي و استرس اکسيداتيو ناشي از تزريق داخل بطني مغزي هوموسيستئين در موش صحرايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کورکومين
مقاله هوموسيستئين
مقاله ليپيد پراکسيداسيون
مقاله استرس اکسيداتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت كسايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي امين
جناب آقای / سرکار خانم: حق پرست عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده مقدم اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرايي مقدم شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کهولت سن، از علل مهم بيماري هاي نورودژنراتيو مانند آلزايمر و پارکينسون محسوب مي گردد. شواهد بسياري دلالت بر دخالت استرس اکسيداتيو در پاتوفيزيولوژي اين بيماري ها وجود دارد. در اين مطالعه تجربي، اثر آنتي اکسيدانت کورکومين در مقابل سميت عصبي ناشي از هوموسيستئين بررسي شده است.
روش ها: در اين مطالعه کورکومين در مقادير ۵، ۱۵ و ۴۵ ميلي گرم بر کيلوگرم بطور داخل صفاقي در موش صحرايي و يکبار تزريق در روز در يک دوره ۱۰ روزه تزريق شد و شروع تزريقات ۵ روز پيش از تزريق داخل بطني مغزي (i.c.v) هوموسيستئين (۰٫۲mmol/ml) بوده است. آزمون هاي رفتاري، بيوشيميايي و بافت شناسي در گروه هاي جداگانه ۲۴ ساعت پس از آخرين تزريق کورکومين و يا حامل آن انجام شد. آزمون هاي رفتاري شامل تست اجتناب غير فعال و بررسي فعاليت حرکتي بوده است. در بررسي بيوشيميايي غلظت مالوندي آلدهيد (MDA) و آنيون سوپراکسايد (SOA) در بافت هوموژن مغز موش اندازه گيري شد. همچنين بررسي هاي بافت شناسي نشان داد که هوموسيستئين قادر به کاهش تعداد سلول هاي هيپوکامپ مي باشد و با مصرف کورکومين اين کاهش مهار شد.
يافته ها: نتايج حاصله حاکي از آن است که هوموسيستئين موجب القا ليپيد پراکسيداسيون در مغز رت و افزايش سطح غلظت مالوندي آلدهيد و آنيون سوپراکسيد در آن شده و از طرف ديگر سبب اختلال در ضبط حافظه در موش گرديد. از طرفي کورکومين از مغز موش در مقابل ليپيد پراکسيداسيون محافظت نمود.
نتيجه گيري: ترکيبات پلي فنل آنتي اکسيدانت ممکن است سيستم عصبي را در مقابل استرس اکسيداتيو ناشي از هوموسيستئين محافظت کرده و سبب بهبو حافظه و يادگيري شوند. لذا محتمل است تجويز کورکومين در پيشگيري از برخي اختلالات دژنراتيو سيستم عصبي موثر واقع گردد.