مقاله مطالعه تجربي افت فشار در جريان جوششي داخل لوله هاي پهن شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربي افت فشار در جريان جوششي داخل لوله هاي پهن شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت فشار
مقاله جريان جوششي
مقاله R-134a
مقاله لوله پهن شده
مقاله تجربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصر ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان بهابادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي آشتياني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه به بررسي افت فشار جريان جوششي اجباري مبرد R-134a درون لوله هاي افقي پهن شده پرداخته مي شود. به اين منظور، لوله هاي مسي گرد با قطر خارجي ۹٫۵۲ ميلي متر به چهار ميزان متفاوت با ارتفاع داخلي ۸٫۲، ۸٫۳، ۵٫۵ و ۶٫۶ ميلي متر پهن مي شوند. دستگاه مورد استفاده در اين بررسي يک سيستم تبريد تراکمي بخار مجهز به کليه وسايل اندازه گيري مورد نياز مي باشد. اين سيستم شامل سه تبخير کننده گرم شونده با گرمگن الکتريکي مي باشد که به ترتيب تبخيرکننده اوليه، تبخيرکننده آزمايش و تبخيرکننده ثانويه ناميده مي شوند. رابطه اي براي محاسبه افت فشار جريان جوششي سيال در لوله هاي پهن شده ارایه شده که داده هاي آزمايشگاهي مطالعه حاضر را با دقت ۲۰%± پيش بيني مي کند. داده هاي آزمايشگاهي با روابط موجود براي پيش بيني افت فشار در لوله هاي پهن شده مقايسه شده اند. نتايج تجربي حاصله نشان مي دهد که پهن کردن مقطع لوله باعث افزايش افت فشار نسبت به لوله گرد مشابه مي شود. در بدترين حالت افت فشار، جريان جوششي درون لوله پهن شده افقي تا ۶۰۰% نسبت به لوله گرد مشابه افزايش مي يابد.