مقاله مطالعه تجربي روي آتش استخري گازوييل در مقياس متوسط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۸۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربي روي آتش استخري گازوييل در مقياس متوسط
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتش سوزي استخري
مقاله نرخ اشتعال
مقاله جوشش لايه نازک
مقاله زمان شروع جوشش
مقاله شدت جوشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منسوجي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: زرين قلم مقدم عبدالصمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: عامري قصرالدشتي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوشش لايه نازک در آتش سوزي مايعات پديده اي است که در صنايع استخراج نفت، پالايش، و حمل و نگهداري سوخت هاي مايع بسيار محتمل است. در اين گونه موردها، اطفاي موفقيت آميز حريق به طور قابل توجهي وابسته به شناخت عامل هاي موثر بر جوشش لايه نازک و گسترش آتش در اين مرحله است. براي بررسي تاثير عامل هاي متفاوت بر جوشش لايه نازک، آزمايش هاي آتش سوزي استخري گازوئيل در مخازني به قطر ۲۰ ، ۳۰ و ۵۰ سانتيمتر انجام و نرخ اشتعال بر اساس كاهش ارتفاع سطح سوخت در طول زمان آزمايش سنجيده شد. نتيجه هاي به دست آمده براي تحليل نرخ اشتعال و پديده جوشش لايه نازک به ويژه زمان شروع و شدت جوشش استفاده و وابستگي اين ويژگي ها با متغيرهاي موثر شامل ضخامت اوليه لايه سوخت و قطر آتش به صورت مدل رياضي ارايه شد. هم چنين درصد سوخت سوخته شده قبل از شروع جوشش نيز مورد توجه قرار گرفت. نتيجه هاي به دست آمده در اين پژوهش با نتيجه هاي آزمايش هاي مقياس بزرگ مقايسه و موارد تفاوت بين مدل هاي ارايه شده در اين پژوهش با مدل هاي مقياس بزرگ مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه هاي اين مقايسه نشان مي دهد که مي توان از مدل هاي ارايه شده براي پيش بيني زمان شروع، شدت جوشش لايه نازک و درصد سوخت سوخته شده قبل از شروع جوشش با دقت قابل قبولي استفاده کرد.