سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بابک کشیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکد
امیر مردانی – دانشجوی دکترا مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده هوافضا
صادق تابع جماعت – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده هوا

چکیده:

در این پژوهش به مطالعه شعله نفوذی در محدوده جریان آرام و در دو مرحله پرداخته شده است . در مرحله اول اثر افزایش دبی سوخت در شرایطی که دبی اکسیدکننده ثابت است؛ مورد مطالعه قرار گرفته است . سوخت مورد استفاده گاز طبیعی و پروپان میباشد . اکسیدکننده هم یکبار هوا و در بار دیگر اکسیژن خالص میباشد . در مرحله دوم اثر رقیق سازی اکسیدکننده اکسیژن با گازهای نیتروژن و دی اکسیدکربن و برای دو سوخت پروپان و گاز شهری، مورد بررسی قرار گرفته است . در این قسمت پایداری شعله و نیز تغییر شکل شعله در برابر فرآیند رقیق سازی محور مطالعه قرار گرفته است . شعله پروپان نسبت به گاز طبیعی در برابر فرآیند رقیق سازی پایدارتر میباشد و نیز رقیق سازی با گاز نیتروژن پایدارتر از رقیق سازی با دی اکسیدکربن است