سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاوه قربانیان – دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا سلطانی – استاد دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
مجتبی دهقان منشادی – دانشجوی دکتری هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش اثر صوت بر روی توربولانس جریان یک تونل باد مادون صوت مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشات در محدوده سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ متر بر ثانیه انجام گرفته است. رابطه بین سرعت تونل و فشار صدا برای این تونل به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که در سرعت های کمتر از ۴۵ متر بر ثانیه، سهم صوت در مغشوش کردن جریان بیش از سرعت های بالا تر است. برای سرعت های بالاتر از ۴۵ متر بر ثانیه، افزایش سطح فشار صوت با توان ۱/۹۲ سرعت تونل رابطه دارد و با افزایش سرعت،اثر گردابه ها خود را بیشتر نشان میدهد. اثر صوت و گردابه های سیال در توربولانس کردن جریان در این تونل باد به دوروش، روش منفک وروش جمع پذیر (ارائه شده توسط نویسندگان) مورد بررسی قرار گرفت. در روش منفکمولفه های توربولانس مستقل از هم و در روش جمع پذیر مولفه های توربولانس در کنار هم، نه مستقل از هم، مورد بررسی قرار گرفته اند. در هر دو روش ترم مولفه گردابه در سرعت های بالا غالب است، اما در روش جمع پذیر در صد کمتری ازمولفه کل توربولانس را مولفه گردابه ای تشکیل میدهد.