سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی ایل بیگی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) – اصفهان، کارشناس ارشد مهندسی هوافض
حامد خدابخشیان – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) – اصفهان، کارشناس ارشد مهندسی هوافض
محمدرضا سلطانی – دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف – تهران، دکترای مهندسی هوا
حسین شیروانی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) – اصفهان، کارشناس مهندسی هوافضا

چکیده:

در این مقاله رفتار آیرودینامی ک ی یک مدل هواپیما در تونل باد کم سرعت بررسی شده است . نتایج تستهای نیرویی مدل و اثر مخزن خارجی زیر بال بر ضرایب آیرودینامیکی (برآ، پسآ و گشتاور پیچشی ) ارائه شده است . نتایج اندازه گیریهای دستگاه بالانس نشان داده است که مقادیر CLmax ،CLα و CDmin هواپیما در اثر وجود مخزن خارجی افزایش یافته اند. همچنین به وسیله یک ریک فشاری توزیع فشار پشت بال مدل در زاویه حمله های مختلف به دست آمده است . ناحیه دنباله جریان پشت بال به دلیل ج دایش جریان روی بال به وجود می آید. در ناحیه دنباله جریان فشار کل افت می کند. افزایش زاویه حمله در ناحیه خطی نیروی برآ تأثیری بر دنباله جریان نداشته ولی افزایش بیشتر زاویه حمله باعث بزرگتر شدن و افت بیشتر فشار کل دنباله شده است.