سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر مردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پیشرانش دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صادق جماعت – دانشیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از انواع شعله، شعله نفوذی می باشد که بدلیل کاربردهای صنعتی، از اهمیت بسیار بالایی برخودار است و بسیاری از کوره های صنعتی و تجهیزات حرارتی از نوع شعله نفوذی بهره می گیرند. لذا کنترل پارامترهای شعله نفوذی نظیر میزان تولید NOx طول شعله، پایداری آن، حد Blow Out شعله، میزان برخاستگی آن و … مهم و مورد توجه می باشد. در همین راستا یکی از روشهای که مورد توجه قرار گرفته ، بحث پیش گرم کردن و رقیق سازی هوا می باشد. در تحقیقات صورت گرفته اغلب به ویژگیهای شعله با پیش گرم جریان گازهای اولیه پرداخته شده است. در پژوهش حاضر اثر پیش گرم اکسید کننده تا ۴۵۰k بر رقیق سازی با CO2 , N2 در شعله نفوذی گاز شهری مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن، باحالت بدون پیش گرم مقایسه و پدیده هایی که در شعله، در اثر رقیق سازی اتفاق می افتد، بررسی شده است.