سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک کشیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکد
امیر مردانی – دانشجوی دکترا مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده هوافضا
صادق تابع جماعت – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده هوا

چکیده:

در پژوهش حاضر به مطالعه شعله نفوذی در محدوده جریان آرام و در شرایط پیش گرم اکسیدکننده اکسیژن تا ۴۸۰K و رقیق سازی همزمان آن با گازهای نیتروژن یا دی اکسیدکربن پرداخته شده و نتایج با حالت بدون پیش گرم مقایسه شده است . سوخت مورد استفاده گاز طبیعی در شهر تهران و پروپان خالص میباشد . پیش گرم سبب پایداری بیشتر شعله در برابر فرآیند رقیق سازی اکسیژن میشود و شعله های رقیق شده با نیتروژن پایدارتر از شعله های رقیق شده با دی اکسیدکربن میباشند . به علت بالا رفتن دمای احتراق در پیش گرم، این شعله ها نسبت به حالت بدون پیش گرم درخشندگی بیشتری دارند