سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال صیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
نبرد حبیبی – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

در این کار تحقیقاتی هدف بررسی اثر قطر گرده، ضخامت گرده، نیروی ورقگیر و نوع ماده در ورقهای مرکب دو فلزی می باشد. در این آزمایشات برای تهیه نمونه ها از فلزات برنج و آلومینیوم استفاده شده است. اکثر محققین با تعداد زیادی عیب و مدهای شکست در جریان فرایند کشش عمیق مواجه شده اند. از عیوب مشاهده شده در انجام آزمایشات می توان به پارگی و چروک خوردگی اشاره نمود. همچنین با افزایش نیروی ورقگیر میزان چروک خوردگی کم شده و افزایش بیش از حد آن پارگی را به دنبال خواهد داشت. بهترین فنجان های تولید شده توسط این فرایند مربوط به قطر ۷ سانتی متر می باشد. اکثر پارگی ها مربوط به نمونه های دو فلزی قطر ۱۰ سانتی متر می باشد، که پارگی در ورق فلزی در هر دو حالت آلومینیوم زیر و رو می باشد. همچنین زیاد بودن چین و چروک به دلیل پایین بودن فشار در ورقگیر، بزرگ بودن شعاع قالب و کوچک بودن آزادی قالب و جهت حذف شکست، فشار ورقگیر و آزادی قالب را افزاِش داده و شعاع قالب بایستی کاهش پیدا کند