سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام طاهریان – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی نوشیروانی دانشگاه مازندرا
علی اکبر رنجبر کنی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی نوشیروانی دانشگاه مازندران
اسحاق یزدان شناس – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی نوشیروانی دانش

چکیده:

دراین مقاله یک مبدل حرارتی کویل مارپیچ عمودی در حالت جابجایی اجباری پایدار به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، بدست آوردن ضریب انتقال حرارت کلی، ضریب انتقال حرارت سمت پوسته، بازده مبدل حرارتی و مقایسه آن با نتایج تجربی دیگر می باشد. همچنین ارائه رابطه ای تجربی میان عدد نوسلت و عدد رینولدز سمتپوسته از دیگر اهداف این تحقیق می باشد. سیال مورد استفاده در سمت پوسته فریون ۱۲ و سیال سمت کویل آب است.