سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نصیری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- شاهین شهر
حبیب اله حاج هاشمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- شاهین شهر
ابراهیم عابدینی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- شاهین شهر
عباس زالی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- شاهین شهر

چکیده:

در این تحقیق عملکرد حرارتی نانوسیالات آب مقطر / اکسید مس و اتیلن گلایکول / اکسید مس مورد ارزیابی قرار گفته است . نتایج حاصل نشان می دهد که افزودن نانوذرات اکسید مس به سیالات پایه آب مقطر و اتیلن گلایکول سبب افزایش ضریب کلی انتقال حرارت می گردد . این افزایش در اعداد رینولدز پایین بیشتر بوده و با افزایش عدد رینولدز از اثرات آن کاسته می گردد . نتایج همچنین نشان می دهند که با افزایش غلظت نانو ذرات اکسید مس در هر کدام از سیالات پایه مذکور ضریب کلی انتقال حرارت نیز افزایش بیشتری می یابد .