سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – استاد، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
محمد فراهانی – دانشجوی دکترا، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا و پژ
مهدی ثنایی – کارشناس ارشد، تهران، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی
افشین مسعود – مربی، تهران، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

چکیده:

آزمایش‌های مختلفی روی یک مدل ورودی هوای مافوق صوت در تونل باد مرکز قدر دانشگاه امام حسین (ع)، برای اولین بار در کشور انجام شده است. اندازه‌گیری فشار روی سطح پوسته و دوک و آشکارسازی جریان جلوی بدنه یا شیلیرین صورت گرفته است. در پژوهش حاضر توزیع فشار در اعداد ماخ ۸/۱ و ۲ و زاویه حمله صفر در مقادیر مختلف فشار ابتدای محفظه احتراق یا انتهای ورودی هوا بررسی شده است. تغییر فشار انتهای ورودی بر دبی جرمی، توزیع فشار روی سطح دوک و مجاورت لبه پوسته و آرایش شوک‌ها اثر می‌گذارد. با افزایش فشار انتهای ورودی، ابتدا دبی جرمی به کندی کاهش می‌یابد ولی از محدوده‌ای به بعد کاهش آن خیلی سریع می‌شود. افزایش فشار ابتدای محفظه احتراق موج ضربه‌ای عمودی داخل دیفیوزر را به سمت بالا دست حرکت می‌دهد و آن را ضعیف می‌کند و سبب کاهش افت فشار و بهبود بازده آن می‌شود. مقادیر بزرگ فشار محفظه احتراق موقعیت موج ضربه‌ای عمودی جلوی دوک را نیز تغییر می‌دهد و آن را به بالادست می‌راند.